Home / Gerekli Evraklar

Gerekli Evraklar

İhracat İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • İhracat talimat formu (ihracatçı firma tarafından düzenlenir)
 • Fatura
 • Çeki listesi
 • Invoice (yabancı fatura)
 • Ülke bazında düzenlenen (atr, euro 1, form a, menşe belgeleri)

İthalat İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • İthal eşyasına ait orjinal fatura (invoice)
 • Çeki listesi
 • İthal eşyaya ait kıymet bildirim formu
 • Sigorta poliçesi (yok ise mal bedelinin %3'ü)
 • Peşin ödemede banka transfer yazısı
 • Mal mukabili ödemelerde %6 KKDF uygulanır
 • Ordino konşimento

İşlemleriniz İçin Gerekli Evraklar

Çözüm ortağınız olabilmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlemlerinizi takip edebilmek ve Gümrüklerde adınıza dosya oluşturabilmek için aşağıdaki evrakların tarafımıza ulaştırılmasını önemle bilgilerinize arz ederiz.

 • Vekâletname (Noter tasdikli)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve vekaleti imzalayanın yetkili olduğu gazete) Orjinal veya Noter tasdikli
 • Oda Kayıt sureti orijinal veya noter tasdikli
 • İmza Sirküleri
 • Vekâletnameyi imzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti (Noter tasdikli)
 • Kapasite Raporunuzun fotokopisi (varsa)
 • Vergi dairesi mükellefiyet yazısı orijinal veya noter tasdikli