Home / Hizmetler

Hizmetler

İthalat İşlemleri

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
 • Ordinonun alınması
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat yapılması
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
 • Teşvik dosyalarının takibi tamamlanmışsa kapatılması ve teminatın çözümü

İhracat İşlemleri

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk
 • tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

Diğer Hizmetler

 • Kesintisiz İletişim Hizmetleri
  • Firmamızdan gümrüklere direkt EDI bağlantısı (Bu yöntemle mallarınızın beyanı ve tescil işlemi direkt olarak ofislerimizdeki bilgisayarlarla gümrüğe yapılabilmektedir.)
  • Gümrüklerde bulunan Personeliyle günün her anında Cep telefonu ile anında dijital ortamda bilgi alışverişi sağlama
 • Dijital arşiv hizmeti
 • Ücretsiz Kurye Hizmeti
 • İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi
 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımını sağlanması
 • Uygulama ile ilgili olarak şirketiniz personeline eğitim verilmesi
 • Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması

Danışmanlık Hizmetleri

Firmamız dış ticaretin her alanında istenen detayda bilgiyi müşterilerine sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır;

 • Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
 • Dış Ticaret Rejimleri
 • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
 • 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
 • Serbest Bölge danışmanlığı

Destek Hizmetleri

Firmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

 • Bakım Onarım Belgesi alınması
 • İthal Lisansı alınması
 • Kontrol Belgesi alınması
 • Gözetim Belgesi alınması
 • TSE , Kimyahane raporları alınması
 • Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
 • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
 • Marka ve isim tescil işlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
 • PTT Onay Belgesi işlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
Posta Gümrük İşlemleri
Transit Ticaret İşlemleri
Transit Ticaret İşlemleri
Hariçte İşleme İşlemleri
Serbest Bölge İşlemleri
Antrepo İşlemleri
Geçici İthalat İşlemleri
Transit Rejimi İşlemleri
Gümrük Kontrolünde İşleme İşlemleri
Yeniden İhracat İmha ve Gümrüğe Terk İşlemleri
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
Geri Gelen Eşya İşlemleri
Sınır Ticareti İşlemleri